ساخت دیواری به طول ۲۰۰ متر از مجسمه‌های ماسه‌ای در دانمارک

ویدیوها. ساخت دیواری به طول ۲۰۰ متر از مجسمه‌های ماسه‌ای در دانمارک

هنرمندانی از سراسر جهان در سواحل غربی دانمارک جمع شدند تا به کمک یکدیگر، دیواری به طول ۲۰۰ متر از مجسمه‌های ماسه‌ای را به نمایش بگذارند. ساخت این دیوار ۱۰ روز طول کشید و این برنامه، بخشی از جشنوارۀ سالانۀ مجسمه سازی در ساحل ساندرویگ دانمارک بود که امسال با مشارکت ۴۰ هنرمند برگزار شد. جشنواره ساندرویگ که در سرتاسر تابستان دایر بود، توانست ۱۲۰ هزار بازدیدکننده را عمدتا از کشورهای آلمان و نروژ جذب کند.

هنرمندانی از سراسر جهان در سواحل غربی دانمارک جمع شدند تا به کمک یکدیگر، دیواری به طول ۲۰۰ متر از مجسمه‌های ماسه‌ای را به نمایش بگذارند. ساخت این دیوار ۱۰ روز طول کشید و این برنامه، بخشی از جشنوارۀ سالانۀ مجسمه سازی در ساحل ساندرویگ دانمارک بود که امسال با مشارکت ۴۰ هنرمند برگزار شد. جشنواره ساندرویگ که در سرتاسر تابستان دایر بود، توانست ۱۲۰ هزار بازدیدکننده را عمدتا از کشورهای آلمان و نروژ جذب کند.

تازه‌ترین ویدیو