بحران هنگ کنگ؛ پلیس باز هم از گاز فلفل استفاده کرد

ویدیوها. بحران هنگ کنگ؛ پلیس باز هم از گاز فلفل استفاده کرد

پلیس هنگ کنگ بار دیگر برای متفرق کردن معترضان از گاز فلفل استفاده کرد.

پلیس هنگ کنگ بار دیگر برای متفرق کردن معترضان از گاز فلفل استفاده کرد.

روز یکشنبه ۲۲ سپتامبر، هنگ کنگ بار دیگر شاهد تظاهرات مردم در خیابان‌های این منطقه بود. اجتماع تظاهر کنندگان به اندازه‌ای بود که نیروهای پلیس بار دیگر از گاز فلفل برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند.

تظاهرات در هنگ کنگ در حالی وارد سومین ماه خود شده است که همچنان درگیری‌ها میان مردم معترض و نیروهای پلیس ادامه دارد.

تازه‌ترین ویدیو