ویدئو؛ تنش بین حامیان و منتقدان پکن در هنگ کنگ

ویدیوها. ویدئو؛ تنش بین حامیان و منتقدان پکن در هنگ کنگ

ناآرامی ها در هنگ کنگ برغم عقب نشینی دولت این منطقه و پس گرفتن لایحه جنجالی استرداد متهمان به چین همچنان ادامه دارد. پلیس هنگ کنگ روز شنبه باتوم به دست با نقشی متفاوت و این بار برای جلوگیری از درگیری مخالفان و منتقدان پکن وارد عمل شد. تظاهرکنندگان هوادار پکن در این روز با تجمع در یک مرکز تجاری و سردادن شعار خواهان حمایت از پلیس و حفظ اقتدار پکن شدند.

ناآرامی ها در هنگ کنگ برغم عقب نشینی دولت این منطقه و پس گرفتن لایحه جنجالی استرداد متهمان به چین همچنان ادامه دارد. پلیس هنگ کنگ روز شنبه باتوم به دست با نقشی متفاوت و این بار برای جلوگیری از درگیری مخالفان و منتقدان پکن وارد عمل شد. تظاهرکنندگان هوادار پکن در این روز با تجمع در یک مرکز تجاری و سردادن شعار خواهان حمایت از پلیس و حفظ اقتدار پکن شدند.

تازه‌ترین ویدیو