تظاهرات شبانه مخالفان برکسیت در لندن همزمان با نشست پارلمان بریتانیا

ویدیوها. تظاهرات شبانه مخالفان برکسیت در لندن همزمان با نشست پارلمان بریتانیا

گروهی از مخالفان برکسیت در برابر ساختمان‌های دولتی بریتانیا در وست‌مینستر لندن تظاهرات کردند.

گروهی از مخالفان برکسیت در برابر ساختمان‌های دولتی بریتانیا در وست‌مینستر لندن تظاهرات کردند.

تظاهرات ضد دولتی شامگاه چهارشنبه ۱۳ شهریور در این منطقه در حالی برگزار شد که نمایندگان پارلمان بریتانیا مشغول بحث در مورد برکسیت بودند. آنها مخالفت با دولت بوریس جانسون و سیاست برکسیتی او را با سر دادن شعار و حمل پلاکارد نشان دادند.

تازه‌ترین ویدیو