درمان کرگدن سیاه مجروح در پارک ملی آفریقای جنوبی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

درمان کرگدن سیاه مجروح در پارک ملی آفریقای جنوبی

یک کرگدن سیاه نادر که در پارک ملی آفریقای جنوبی از ناحیه پا با گلوله شکارچیان زخمی شده بود، توسط دامپزشکان مداوا شد. این کرگدن ماده سال پیش در حالی پیدا شد که رو به مرگ بود. شاخ کرگدن سیاه تا میلیون‌ها دلار ارزش دارد، امری که حیات این حیوان را توسط قاچاقچیان شکارچی به خطر انداخته است. کرگدن سیاه از گونه جانوران در معرض خطر به شمار می‌رود و تنها چند هزار زنجیر (واحد شمارش کرگدن) از آن در جهان باقی‌ مانده‌اند.

یک کرگدن سیاه نادر که در پارک ملی آفریقای جنوبی از ناحیه پا با گلوله شکارچیان زخمی شده بود، توسط دامپزشکان مداوا شد. این کرگدن ماده سال پیش در حالی پیدا شد که رو به مرگ بود. شاخ کرگدن سیاه تا میلیون‌ها دلار ارزش دارد، امری که حیات این حیوان را توسط قاچاقچیان شکارچی به خطر انداخته است. کرگدن سیاه از گونه جانوران در معرض خطر به شمار می‌رود و تنها چند هزار زنجیر (واحد شمارش کرگدن) از آن در جهان باقی‌ مانده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست