ویدئو؛ مراسم  بیست و چهارمین سالگرد کشتار سربرنیتسا

ویدیوها. ویدئو؛ مراسم بیست و چهارمین سالگرد کشتار سربرنیتسا

شهروندان بوسنی و هرزگووین مراسم بیست و چهارمین سالگرد کشتار سربرنیتسا را برگزار کردند. یازدهم ژوییه سال ۱۹۹۵ نیروهای صرب بیش تر از ۸ هزار مرد و زن مسلمان شهر سربرنیتسا را قتل عام کردند. کشتار سربرنیتسنا در حالی رخ داد که این شهر تحت پوشش امنیتی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بود. این کشتار پس از جنگ دوم جهانی در اروپا بی سابقه بوده است.

شهروندان بوسنی و هرزگووین مراسم بیست و چهارمین سالگرد کشتار سربرنیتسا را برگزار کردند. یازدهم ژوییه سال ۱۹۹۵ نیروهای صرب بیش تر از ۸ هزار مرد و زن مسلمان شهر سربرنیتسا را قتل عام کردند. کشتار سربرنیتسنا در حالی رخ داد که این شهر تحت پوشش امنیتی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بود. این کشتار پس از جنگ دوم جهانی در اروپا بی سابقه بوده است.

تازه‌ترین ویدیو