تخلیه هزاران تن در چین به دنبال سیل‌های موسمی

ویدیوها. تخلیه هزاران تن در چین به دنبال سیل‌های موسمی

وزارت حوادث غیرمترقبه چین اعلام کرده است از زمان شروع سیل‌های موسمی در این کشور بیش از ۲۵ هزار تن را از مناطق در معرض خطر تخلیه کرده است.

وزارت حوادث غیرمترقبه چین اعلام کرده است از زمان شروع سیل‌های موسمی در این کشور بیش از ۲۵ هزار تن را از مناطق در معرض خطر تخلیه کرده است.

بنا بر آمار این نهاد، سیل زندگی ۱.۶۳ میلیون تن را در هفت استان این کشور تحت تاثیر قرار داده است.

در نتیجه این بلای طبیعی و بنابر اعلام این وزارتخانه، ۷۷ هزار نفر آواره شده‌اند، بیش از ۱۶۰۰ خانه فروریخته‌ و بخشی از ۷۹۰۰ واحد مسکونی نیز تخریب شده است.

استان هونان در مرکز و شهر وایشان در شرق چین از جمله مناطقی بودند که بیشترین آسیب را بر اثر سیل دیدند.

تازه‌ترین ویدیو