آماده شدن برای رؤیت خورشیدگرفتگی در شیلی

ویدیوها. آماده شدن برای رؤیت خورشیدگرفتگی در شیلی

اخترشناسان حرفه‌ای و آماتور بسیاری از سراسر روز سه‌شنبه، برای رؤ‌یت خورشیدگرفتگی راهی شهر ویکونا در ناحیهٔ کوکیمبوی شیلی شدند. این منطقه که در دامنهٔ رشته‌کوه‌های آند واقع شده یکی از بهترین نقاط برای مشاهدهٔ این پدیدهٔ آسمانی است. علاقمندان ستاره‌شناسی، در نظر دارند هنگام روی دادن کسوفِ پیش‌رو لحظهٔ خاصی را مطالعه کنند.

اخترشناسان حرفه‌ای و آماتور بسیاری از سراسر روز سه‌شنبه، برای رؤ‌یت خورشیدگرفتگی راهی شهر ویکونا در ناحیهٔ کوکیمبوی شیلی شدند. این منطقه که در دامنهٔ رشته‌کوه‌های آند واقع شده یکی از بهترین نقاط برای مشاهدهٔ این پدیدهٔ آسمانی است. علاقمندان ستاره‌شناسی، در نظر دارند هنگام روی دادن کسوفِ پیش‌رو لحظهٔ خاصی را مطالعه کنند.

هنگامی که ماه به شکل کامل روی خورشید را می‌پوشاند، پرتویی از نور سفید از حوزهٔ بیرونیِ جوِ خورشید آشکار می‌شود که کورونا نام دارد. کورونا منشاء طوفان‌های مغناطیسی است که از خورشید به زمین می‌رسد.

تازه‌ترین ویدیو