ویدئو؛ شهر بریکسن ایتالیا غرق نور شد

ویدیوها. ویدئو؛ شهر بریکسن ایتالیا غرق نور شد

شهر بریکسن واقع در شمال ایتالیا غرق نور شد. بیست و چهار هنرمند از گوشه و کنار جهان در این شهر گرد هم آمدند و در جشنواره‌ای با ترکیب نور، چیدمان و آب، بریکسن را به یک گالری بزرگ هنری تبدیل کردند. بادبادک‌‌هایی به شکل ماهی در میان گل‌ها و دانه‌های برف که با نوپردازی خلق شده بودند، در آسمان به پرواز درآمدند.

شهر بریکسن واقع در شمال ایتالیا غرق نور شد. بیست و چهار هنرمند از گوشه و کنار جهان در این شهر گرد هم آمدند و در جشنواره‌ای با ترکیب نور، چیدمان و آب، بریکسن را به یک گالری بزرگ هنری تبدیل کردند. بادبادک‌‌هایی به شکل ماهی در میان گل‌ها و دانه‌های برف که با نوپردازی خلق شده بودند، در آسمان به پرواز درآمدند.

شهر بریکسن در مرز با اتریش قرار دارد و در محل برخورد دو رودخانه که از یخچال‌های طبیعی سرچشمه می‌شوند، ساخته شده است. در همین راستا و با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی، یکی از موضوعاتی که در این جشنواره مورد توجه قرار گرفت، این دو رودخانه و یخچال طبیعی بودند.

استفانو کاگلو به درباره این موضوع به خبرگزاری رویترز گفت: «این یخچال طبیعی ممکن است در صد سال آینده، دیگر وجود نداشته باشد. به همین علت بود که اسم اثرم را یخ در حال آب شدن گذاشتم.»

تازه‌ترین ویدیو