«پیاده‌روی احمقانه» مجارستانی‌ها در بوداپست

ویدیوها. «پیاده‌روی احمقانه» مجارستانی‌ها در بوداپست

ده‌ها مجارستانی به مناسبت روز «دروغ ۱ آوریل» در بوداپست پایتخت این کشور حرکت «پیاده‌روی احمقانه» کردند. این حرکت که نوعی راه رفتن موزون است، برای اولین بار توسط گروه طنز «مانتی پایتان» در یکی از سریال‌های گروه اجرا شد. «مانتی پایتان» یک گروه کمدی بریتانیایی بود که میزان نفوذ آن بر صنعت کمدی بریتانیا با تاثیر بیتل‌ها در صنعت موسیقی مقایسه می شود. بندیک پتروک ۲۷ ساله که این برنامه را ترتیب داده است می‌گوید این رویداد فرصتی است تا افراد مشکلات روزمره‌شان را فراموش کنند.

ده‌ها مجارستانی به مناسبت روز «دروغ ۱ آوریل» در بوداپست پایتخت این کشور حرکت «پیاده‌روی احمقانه» کردند. این حرکت که نوعی راه رفتن موزون است، برای اولین بار توسط گروه طنز «مانتی پایتان» در یکی از سریال‌های گروه اجرا شد. «مانتی پایتان» یک گروه کمدی بریتانیایی بود که میزان نفوذ آن بر صنعت کمدی بریتانیا با تاثیر بیتل‌ها در صنعت موسیقی مقایسه می شود. بندیک پتروک ۲۷ ساله که این برنامه را ترتیب داده است می‌گوید این رویداد فرصتی است تا افراد مشکلات روزمره‌شان را فراموش کنند.

تازه‌ترین ویدیو