آغاز کارناوال سالیانه بازل در سوییس

آغاز کارناوال سالیانه بازل در سوییس

کارناوال بازل سوییس رویدادی فرهنگی است که هر سال در همین موقع به مدت سه روز برگزار می‌شود.

کارناوال بازل سوییس رویدادی فرهنگی است که هر سال در همین موقع به مدت سه روز برگزار می‌شود.

این رویداد فرهنگی راس ساعت ۴ بامداد روز ۱۱ مارس و با خاموش شدن چراغ‌های خیابان آغاز می‌شود. فانوس‌های رنگارنگ، تصاویر سیاستمداران و نیز رویدادهای اجتماعی سال گذشته را با چاشنی طنز به نمایش می‌گذارند.

تازه‌ترین ویدیو