آدمک بوریس جانسون سوزانده شد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آدمک بوریس جانسون سوزانده شد

آدمک غول پیکر بوریس جانسون، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا در جریان جشن گای فاکس در ادینبریج به آتش کشیده شد.

آدمک غول پیکر بوریس جانسون، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا در جریان جشن گای فاکس در ادینبریج به آتش کشیده شد.

آقای جانسون یکی از مبلغان برکسیت در جریان کارزار خروج بریتانا از اتحادیه اروپا و عضو نخستین کابینه پس از استعفای دولت دیوید کامرون بود. 

آدمک بوریس جانسون کیک اروپا در بشقابی با پرچم بریتانیا در دست داشت.

جشن گای فاکس شب پنجم نوامبر در بریتانیا برگزار می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست