هنرمندی که بر روی قبر فرانکو نقاشی کشید دستگیر شد

ویدیوها. هنرمندی که بر روی قبر فرانکو نقاشی کشید دستگیر شد

هنرمندی که بر روی قبر فراسیسکو فرانکو، دیکتاتور اسپانیا نقاشی کشید بازداشت شد. این هنرمند که انریکه تنریرو نام دارد.

هنرمندی که بر روی قبر فراسیسکو فرانکو، دیکتاتور اسپانیا نقاشی کشید بازداشت شد. این هنرمند که انریکه تنریرو نام دارد.

تصاویری که بر روی اینترنت منتشر شده نشان می‌دهد وی ابتدا بر روی قبر فرانکو زانو می‌زد و به ناگهان شروع به نقاشی بر روی سنگ قبر می‌کند. 

او بر روی قبر فرانکو تصویر یک کبوتر کشید و نوشت: «برای آزادی». نیروهای امنیتی بلافاصله او را بازداشت کردند.

این هنرمند گفت که «برای احترام به قربانیان فرانکو» دست به چنین اقدامی زده است.

تازه‌ترین ویدیو