ویدئو؛ مسابقه دو پیشخدمت‌ها در آرژانتین با سینی‌های پر از نوشیدنی

ویدیوها. مسابقه دو پیشخدمت‌های بوئنوس‌آیرس با سینی‌های پر از نوشیدنی

صدها پیشخدمت کافه‌های بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، در مسابقه دو سالانه پیشخدمت‌ها شرکت کردند. در این مسابقه هر کدام از شرکت‌کنندگان می بایست با یک سینی پر از نوشیدنی در دست و بدون سریزشدن آن‌ها به خط پایان می‌رسیدند.

صدها پیشخدمت کافه‌های بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، در مسابقه دو سالانه پیشخدمت‌ها شرکت کردند. در این مسابقه هر کدام از شرکت‌کنندگان می بایست با یک سینی پر از نوشیدنی در دست و بدون سریزشدن آن‌ها به خط پایان می‌رسیدند.

این مسابقه ۱۶۰۰ متری با شرکت ۳۶۸ زن و مرد برگزار شد. فرهنگ کافه نشینی در بوئنوس آیرس، سنتی دیرینه است به طوری که به این شهر نام «پاریس جنوب» داده شده است.

تازه‌ترین ویدیو