سگ‌های پلیس شیلی از رحم مادر برای خدمت به قانون تربیت می‌شوند

ویدیوها. سگ‌های پلیس شیلی از رحم مادر برای خدمت به قانون تربیت می‌شوند

سگ‌های پلیس شیلی از پیش از تولد برای خدمت به قانون توسط تربیت‌کنندگان سگ آموزش می‌بینند.

سگ‌های پلیس شیلی از پیش از تولد برای خدمت به قانون توسط تربیت‌کنندگان سگ آموزش می‌بینند.

یکی از دامپزشکان نیروی پلیس شیلی به خبرگزاری فرانسه می‌گوید آغاز آماده سازی سگ‌های پلیس از زمانی‌ است که در رحم مادر هستند. سگ‌های ماده ماساژ داده می‌شوند تا جنین آرامش داشته باشد تا پس از تولد توان مقاومت در برابر دنیای بی‌رحم را داشته باشند.

پس از تولد دامپزشکان می‌توانند تشخیص دهند کدام یک از توله‌ها می‌توانند آموزش بینند و به پلیس ملحق شوند.

تازه‌ترین ویدیو