فرو ریختن بخشی از یک بزرگراه در روسیه بر روی خطوط آهن

ویدیوها. فرو ریختن بخشی از یک بزرگراه در روسیه بر روی خطوط آهن

بخشی از پل یک بزرگراه در استان آمور روسیه و در منطقه ای نزدیک شهر سووبودنی بر روی خطوط راه آهن عبوری از زیر پل این بزرگراه فرو ریخت.

بخشی از پل یک بزرگراه در استان آمور روسیه و در منطقه ای نزدیک شهر سووبودنی بر روی خطوط راه آهن عبوری از زیر پل این بزرگراه فرو ریخت.

این حادثه زمانی روی داد که یک کامیون حامل بار بر روی این بزگراه در حال تردد بود. راننده کامیون دراین حادثه صدمه دید و به بیمارستان منتقل شد.

پس از فروریختن بزرگراه مسئولان شهری در این منطقه وضعیت اضطراری اعلام کردند.

تازه‌ترین ویدیو