توله خرس مالایایی برای نخستین بار در باغ وحش چستر نمایان شد

ویدیوها. توله خرس مالایایی برای نخستین بار در باغ وحش چستر نمایان شد

توله خرس مالایایی (خرس آفتاب) که در بریتانیا متولد شده برای نخستین بار درمعرض دید قرار گرفت.

توله خرس مالایایی (خرس آفتاب) که در بریتانیا متولد شده برای نخستین بار درمعرض دید قرار گرفت.

این بچه خرس ماده یازده هفته از عمرش را سپری کرده اما هنوز نامی برایش انتخاب نشده است. «میلی» و «تونی»، والدین توله خرس سال ۲۰۰۹ از دست شکارچیان کامبوجی نجات پیدا کرده و به باغ وحش چستر در بریتانیا منتقل شده بودند.

دو خرس نجات یافته در واقع در این باغ وحش با یکدیگر آشنا شدند و وصلت کردند.

خرس آفتاب یا خرس آفتاب مالایایی کوچک‌ترین و همچنین نادرترین عضو خانواده خرس‌ها هستند که در میان دیگر گونه ها شناخت کمتری نسبت به آنها وجود دارد.

تعداد خرس های آفتاب در طول سی سال گذشته به دلیل شکار شدن و نیز محدود شدن زیست بومشان در جنوب شرق آسیا حدود سی درصد کاهش پیدا کرده است.

تازه‌ترین ویدیو