دختری که جان یک کوسه را نجات داد

ویدیوها. دختری که جان یک کوسه را نجات داد

دختری که همراه با پدرش در سواحل اقیانوس اطلس مشغول آب‌تنی بود جان یک کوسه را نجات داد.

دختری که همراه با پدرش در سواحل اقیانوس اطلس مشغول آب‌تنی بود جان یک کوسه را نجات داد.

ماجرا از این قرار بود که این دختر هنگام شنا متوجه می‌شود  یک کوسه ماهی خاردار در شکاف صخره‌های ساحل گیر کرده و نمی‌تواند خود را نجات دهد.

در این شرایط بود که این دختر دست به کار شد و کوسه را از شکاف صخره به بیرون کشید و در جای مناسبی او را رها کرد. این اتفاق در بلاک آیلند آمریکا روی داد.

تازه‌ترین ویدیو