ظهور هاله خورشید در مکزیک

ویدیوها. ظهور هاله خورشید در مکزیک

ساکنان مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک بعد‌از‌ظهر روز شنبه شاهد یک هاله نادر به دور خورشید بودند.

ساکنان مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک بعد‌از‌ظهر روز شنبه شاهد یک هاله نادر به دور خورشید بودند.

این پدیده نادر که رنگین کمان مدوری دور خورشید خلق می‌کند، زمانی ایجاد می‌شود که خورشید از طریق بلورهای یخی شش‌وجهی موجود در ابرهای سیروس موجود در جو کره‌زمین با زاویه ۲۲ درجه عبور می‌کند.

شکل گیری این پدیده باعث شد تا برخی از ساکنان مکزیکوسیتی دقایقی از اوقات بعدازظهر روز شنبه خود را به تهیه عکس از این پدیده نادر که با قرار گرفتن بر بالای سر مجمسه یادبود «فرشته استقلال» کادر زیبایی را رقم می‌زد، صرف کنند.

تازه‌ترین ویدیو