شادی هواداران تیم فوتبال انگلستان

ویدیوها. شادی هواداران تیم فوتبال انگلستان

شماری از هواداران تیم ملی فوتبال انگلستان در روسیه پس از برد ۲ بر ۱ این تیم در برابر تونس تا پاسی از شب شادمانی کردند. طرفداران دو آتشه انگلیسی در یک بار در شهر ولگاگراد روسیه جمع شدند و تا ساعات اولیه بامداد سه شنبه سرمستانه آواز خواندند.

شماری از هواداران تیم ملی فوتبال انگلستان در روسیه پس از برد ۲ بر ۱ این تیم در برابر تونس تا پاسی از شب شادمانی کردند. طرفداران دو آتشه انگلیسی در یک بار در شهر ولگاگراد روسیه جمع شدند و تا ساعات اولیه بامداد سه شنبه سرمستانه آواز خواندند.

تازه‌ترین ویدیو