یوگا با سگ یا «دوگا» در بریتانیا

ویدیوها. یوگا با سگ یا «دوگا» در بریتانیا

مردم بریتانیا به سگ‌دوستی مشهورند. اکنون یک شهروند بریتانیایی به نام ماهنی جهانگیری به مناسبت آغاز سال سگ در تقویم چینی، برای نخستین بار آموزش یوگا با سگ یا «دوگا» را آغاز کرده است. او بر این باور است که سگ‌ها تعادل و عدم تعادل را که از مفاهیم کلیدی یوگاست، به خوبی درک می‌کنند.

مردم بریتانیا به سگ‌دوستی مشهورند. اکنون یک شهروند بریتانیایی به نام ماهنی جهانگیری به مناسبت آغاز سال سگ در تقویم چینی، برای نخستین بار آموزش یوگا با سگ یا «دوگا» را آغاز کرده است. او بر این باور است که سگ‌ها تعادل و عدم تعادل را که از مفاهیم کلیدی یوگاست، به خوبی درک می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو