China-SLACKLINING_RECORD

ثبت رکورد جهانی بندبازی با چشمان بسته

رکورد جهانی جدیدی روز شنبه در استان یون‌نان چین به ثبت رسید.

رکورد جهانی جدیدی روز شنبه در استان یون‌نان چین به ثبت رسید.

پابلو سیگنوره، شهروند ۱۸ ساله فرانسه توانست مسیر ۴۲۲.۸۲ متری بر فراز دره شیمنگوان را روی بند و با چشمان بسته در مدت ۲۶ دقیقه بپیماید.

در این روز علاوه بر پابلو دو بند باز دیگر نیز در این رقابت شرکت کردند اما در نهایت این سیگنوره بود که توانست گواهینامه ثبت رکوردش در گینس را به دست آورد.

تازه‌ترین ویدیو