دردسر گاو سرگردان در خیابان‌های فیلادلفیا

دردسر گاو سرگردان در خیابان‌های فیلادلفیا

یک گاو سرگردان و بی صاحب که در خیابان‌های شهر فیلادلفیای آمریکا پرسه می‌زد، رفت و آمد شبانه در این شهر را مختل کرد. نیروهای پلیس محلی فیلادلفیا با زحمت بسیار توانستند این گاو بزرگ را با طناب مهار کرده و با کامیون از محل دور کنند.

یک گاو سرگردان و بی صاحب که در خیابان‌های شهر فیلادلفیای آمریکا پرسه می‌زد، رفت و آمد شبانه در این شهر را مختل کرد. نیروهای پلیس محلی فیلادلفیا با زحمت بسیار توانستند این گاو بزرگ را با طناب مهار کرده و با کامیون از محل دور کنند.

تازه‌ترین ویدیو