رکوردی جدید در پرش دسته جمعی با طناب

ویدیوها. رکوردی جدید در پرش دسته جمعی با طناب

۲۴۵ نفر در برزیل، در آن واحد با طناب از بالای پلی در ارتفاع سی متری رودخانه به پایین پریدند و رکوردی از پرش جمعی با طناب برجای گذاشتند.

۲۴۵ نفر در برزیل، در آن واحد با طناب از بالای پلی در ارتفاع سی متری رودخانه به پایین پریدند و رکوردی از پرش جمعی با طناب برجای گذاشتند.

ماجراجویانی که در چالش روز یکشنبه ۲۲ اکتبر در هورتولاندیا واقع در یکساعتی شهر سائوپولو شرکت کردند کلاه ایمنی سفید بر سر داشتند و با طناب به یکدیگر وصل بودند.

به گفته برنامه ریزان، در مجموع چهارصد نفر در این پروژه دست داشتند و سالم بودن طناب ها و ایمنی کار به صورت جدی کنترل شده بود.

بیست کیلومتر طناب و هزار کمربند ایمنی در این ماجرا استفاده شد.

رکورد پیشین در پرش دسته جمعی با طناب با شرکت ۱۴۹ نفر در ماه آوریل سال ۲۰۱۶ در برزیل ثبت شده بود. پیشتر نیز در سال ۲۰۱۲ رکوردی غیر رسمی در همین زمینه در روسیه به دست آمده بود.

تازه‌ترین ویدیو