جشن عروسی دسته جمعی هزاران زوج در کره جنوبی

ویدیوها. جشن عروسی دسته جمعی هزاران زوج در کره جنوبی

نزدیک به چهار هزار زوج از اعضای کلیسای انجمن روح القدس برای اتحاد جهان مسیحیت روز جمعه در کره جنوبی پیوند زناشویی بستند و آنرا در سالن عظیم چئونگ شیم در گپبئیونگ حدود ۷۵ کیلومتری شمال شرقی سئول جشن گرفتند. این مراسم به مناسبت پنجمین سال درگذشت سان مییونگ مون، بنیانگذار کلیسای انجمن روح القدس برای اتحاد جهان مسیحیت برپا شده بود. سان مییونگ مون در سال ۲۰۱۲ و در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

نزدیک به چهار هزار زوج از اعضای کلیسای انجمن روح القدس برای اتحاد جهان مسیحیت روز جمعه در کره جنوبی پیوند زناشویی بستند و آنرا در سالن عظیم چئونگ شیم در گپبئیونگ حدود ۷۵ کیلومتری شمال شرقی سئول جشن گرفتند. این مراسم به مناسبت پنجمین سال درگذشت سان مییونگ مون، بنیانگذار کلیسای انجمن روح القدس برای اتحاد جهان مسیحیت برپا شده بود. سان مییونگ مون در سال ۲۰۱۲ و در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

تازه‌ترین ویدیو