آتش سوزی در یکی از بزرگترین آسمان‌خراش‌های جهان در دوبی

ویدیوها. آتش سوزی در یکی از بزرگترین آسمان‌خراش‌های جهان در دوبی

شعله‌های آتش جمعه شب قسمت هایی از یکی از بزرگترین آسمان‌خراش‌های مسکونی جهان در دوبی را در بر گرفت. در پی آن، آتش‌نشان‌ها برای مهار آتش وارد کار شدند. آتش‌سوزی در این آسمان‌خراش ۳۳۷ متری هیچ تلفات انسانی برجای نگذاشته است و برج ۸۶ طبقه‌ای به موقع از ساکنانش تخلیه شد.

شعله‌های آتش جمعه شب قسمت هایی از یکی از بزرگترین آسمان‌خراش‌های مسکونی جهان در دوبی را در بر گرفت. در پی آن، آتش‌نشان‌ها برای مهار آتش وارد کار شدند. آتش‌سوزی در این آسمان‌خراش ۳۳۷ متری هیچ تلفات انسانی برجای نگذاشته است و برج ۸۶ طبقه‌ای به موقع از ساکنانش تخلیه شد.

این دومین بار طی دو سال گذشته است که چنین حادثه‌ای در این آسمان‌خراش در محله ماریانا رخ می‌دهد. این حادثه در بحث امنیت و نیز کیفیت و نوع مصالح بکار رفته در ساختمان‌های بلند تردیدها و سوال هایی را مطرح می کند.

تازه‌ترین ویدیو