خرس سیاه پیانو نواز
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

خرس سیاه پیانو نواز

تصاویر دوربین یک کامپیوتر، ورود ناگهانی بچه خرس سیاه به یک خانه در شهر وایل در ایالت کلرادوی آمریکا را ضبط کرده است. این مهمان ناخوانده پس از بازدید از خانه، کمی هم پیانو نواخت.

تصاویر دوربین یک کامپیوتر، ورود ناگهانی بچه خرس سیاه به یک خانه در شهر وایل در ایالت کلرادوی آمریکا را ضبط کرده است. این مهمان ناخوانده پس از بازدید از خانه، کمی هم پیانو نواخت.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست