خاطراتی شیرین در موزه بستنی لس آنجلس

ویدیوها. خاطراتی شیرین در موزه بستنی لس آنجلس

در نمایشگاهی در شهر لس آنجلس که دهان بازدیدکنندگان را آب می اندازد، هر آنچه که به بستنی ربط دارد، به نمایش گذاشته شده است.

در نمایشگاهی در شهر لس آنجلس که دهان بازدیدکنندگان را آب می اندازد، هر آنچه که به بستنی ربط دارد، به نمایش گذاشته شده است.

از جمله آثار به نمایش گذاشته، چیدمانهایی هستند که بازدیدکنندگان می توانند آنها را بچشند، ببویند و با آنها بازی کنند.

در اتاق «موز قاچ شده» ده هزار موز آویزان شده است که به تصویری شبیه یک جنگل رنگی داده است و مردم می توانند بوی کاغذهای آغشته به اسانس موز را استشمام کنند.

بستنی های یخی غول پیکر و استخر حاوی صد میلیون دانه رنگی خوراکی از دیگر صحنه های تماشایی نمایشگاه بستنی است.

تازه‌ترین ویدیو