تظاهرات بزرگ ضد دولتی در روسیه

ویدیوها. تظاهرات بزرگ ضد دولتی در روسیه

ده ها هزار تن از شهروندان مسکو در سراسر این کشور و هزاران تن در میدان پوشکین مسکو روز یکشنبه در اعتراض به فساد تظاهرات کردند. این تظاهرات یکی از بزرگترین تجمع های ضد دولتی مردم روسیه در سال های اخیر به شمار می رود. الکسی ناوالنی، چهره معترض به کاخ کرملین از برپاکنندگان این اعتراض خیابانی بازداشت شد. تاس، خبرگزاری دولتی روسیه شمار بازداشت شدگان را حدود ۲۰۰ تن عنوان کرد با این حال ناظران حقوق بشر می گویند این رقم بیش از ۷۰۰ تن است.

ده ها هزار تن از شهروندان مسکو در سراسر این کشور و هزاران تن در میدان پوشکین مسکو روز یکشنبه در اعتراض به فساد تظاهرات کردند. این تظاهرات یکی از بزرگترین تجمع های ضد دولتی مردم روسیه در سال های اخیر به شمار می رود. الکسی ناوالنی، چهره معترض به کاخ کرملین از برپاکنندگان این اعتراض خیابانی بازداشت شد. تاس، خبرگزاری دولتی روسیه شمار بازداشت شدگان را حدود ۲۰۰ تن عنوان کرد با این حال ناظران حقوق بشر می گویند این رقم بیش از ۷۰۰ تن است.

تازه‌ترین ویدیو