آغاز جشنواره «لاس فالاس» در شهر والنسیای اسپانیا

ویدیوها. آغاز جشنواره «لاس فالاس» در شهر والنسیای اسپانیا

جشنواره «لاس فالاس» نوزدهم مارس در شهر والنسیای اسپانیا آغاز شد. این جشنواره خیابانی که پنج روز به طول خواهد کشید ۳۸۰ سال قدمت دارد. شرکت کنندگان با پوشیدن لباس های سنتی به رقص و پاکوبی می پردازند و با به آتش کشیدن عروسک های کاغذی به طنز و طعنه، سنت و سیاست و سرنوشت را به سخره می گیرند.

جشنواره «لاس فالاس» نوزدهم مارس در شهر والنسیای اسپانیا آغاز شد. این جشنواره خیابانی که پنج روز به طول خواهد کشید ۳۸۰ سال قدمت دارد. شرکت کنندگان با پوشیدن لباس های سنتی به رقص و پاکوبی می پردازند و با به آتش کشیدن عروسک های کاغذی به طنز و طعنه، سنت و سیاست و سرنوشت را به سخره می گیرند.

تازه‌ترین ویدیو