شاهزادگان بریتانیایی در ماراتن شرکت می کنند

ویدیوها. شاهزادگان بریتانیایی در ماراتن شرکت می کنند

دوشس کمبربج روز یکشنبه همراه با ویلیام و هری، شاهزادگان بریتانیا برای شرکت در مسابقه ای کم سابقه به جلسه آمادگی مقدماتی پیوست. هدف از حضور در این ماراتن پشتیبانی از یک بنیاد خیریه است. در این ماراتن۱۵۰ تن دیگر شرکت می کنند. این ماراتن در پارک المپیک ملکه الیزابت واقع در شرق لندن برگزار می شود.

دوشس کمبربج روز یکشنبه همراه با ویلیام و هری، شاهزادگان بریتانیا برای شرکت در مسابقه ای کم سابقه به جلسه آمادگی مقدماتی پیوست. هدف از حضور در این ماراتن پشتیبانی از یک بنیاد خیریه است. در این ماراتن۱۵۰ تن دیگر شرکت می کنند. این ماراتن در پارک المپیک ملکه الیزابت واقع در شرق لندن برگزار می شود.

تازه‌ترین ویدیو