بارش بارانهای شدید در جنوب ایتالیا

بارش بارانهای شدید در جنوب ایتالیا

بارانهای شدید در استان کالابریای ایتالیا باعث جاری شدن سیل در این منطقه ایتالیا شده است.

بارانهای شدید در استان کالابریای ایتالیا باعث جاری شدن سیل در این منطقه ایتالیا شده است.

تازه‌ترین ویدیو