بارش برف سنگین در بوسنی و کوزوو

ویدیوها. بارش برف سنگین در بوسنی و کوزوو

در روزهای اخیر یک جبهه هوای سرد اروپای مرکزی و شرقی و منطقه بالکان را در بر گرفته است. دمای هوا در بوسنی به منهای ۱۱ و ۲۶ درجه سانتیگراد رسیده و سازمان هواشناسی کوزوو طی هشداری از مردم خواسته است تا جای ممکن از منازل خود خارج نشوند.

در روزهای اخیر یک جبهه هوای سرد اروپای مرکزی و شرقی و منطقه بالکان را در بر گرفته است. دمای هوا در بوسنی به منهای ۱۱ و ۲۶ درجه سانتیگراد رسیده و سازمان هواشناسی کوزوو طی هشداری از مردم خواسته است تا جای ممکن از منازل خود خارج نشوند.

تازه‌ترین ویدیو