هزاران نفر تحت تدابیر شدید امنیتی به تماشای جشن نور لیون نشستند

ویدیوها. هزاران نفر تحت تدابیر شدید امنیتی به تماشای جشن نور لیون نشستند

هزاران نفر در شهر لیون فرانسه پنجشنبه شب در جشن نور شرکت کردند. جشن امسال در حالی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد که سال گذشته به دنبال حملات روز ۱۳ نوامبر در پاریس این مراسم لغو شده بود.

هزاران نفر در شهر لیون فرانسه پنجشنبه شب در جشن نور شرکت کردند. جشن امسال در حالی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد که سال گذشته به دنبال حملات روز ۱۳ نوامبر در پاریس این مراسم لغو شده بود.

این جشن به طور معمول چهار شب به طول می انجامد اما امسال تنها در سه شب برگزار می شود و ۷۵۰ ژاندارم، نیروی نظامی و انتظامی مسئولیت برقراری امنیت این جشن را برعهده خواهند داشت.

براساس تصمیم شورای شهر لیون جشن نور امسال به مرکز این شهر (بین رودخانه های رون و سون) و همچنین بخش قدیمی لیون و محل تئاتر باستانی فورویر محدود شده است. این در حالی است که جشن نور به طور معمول در هر ۹ منطقه شهر لیون برگزار می شد.

تازه‌ترین ویدیو