تظاهرات حامیان کردها در ترکیه و آلمان

ویدیوها. تظاهرات حامیان کردها در ترکیه و آلمان

در پی بازداشت رهبران و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها، طرفداران این حزب حامی کردها علاوه بر شهرهای آنکارا و استانبول در ترکیه در فرانکفورت آلمان نیز تظاهرات کردند.

در پی بازداشت رهبران و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها، طرفداران این حزب حامی کردها علاوه بر شهرهای آنکارا و استانبول در ترکیه در فرانکفورت آلمان نیز تظاهرات کردند.

تازه‌ترین ویدیو