افزایش درگیری ها در کشمیر پس از کشته شدن یک دانش آموز

ویدیوها. افزایش درگیری ها در کشمیر پس از کشته شدن یک دانش آموز

نیروهای هندی با گلوله های ساچمه ای و گاز اشک آور سعی کردند در شهر سرینگار کشمیر هزاران شرکت کننده معترض در مراسم خاکسپاری نوجوانی ۱۲ ساله را متفرق کنند.

نیروهای هندی با گلوله های ساچمه ای و گاز اشک آور سعی کردند در شهر سرینگار کشمیر هزاران شرکت کننده معترض در مراسم خاکسپاری نوجوانی ۱۲ ساله را متفرق کنند.

در این درگیری ها صدها تن از معترضان بسوی پلیس سنگ پرتاب کردند.

این نوجوان در جریان یک تظاهرات ضد دولت هند کشته شده بود.

کشمیر در سالهای اخیر شاهد بزرگترین تظاهرات علیه حکومت هند بوده است.

تازه‌ترین ویدیو