هائیتی؛ یک روز پس از عبور طوفان سهمگین متیو

ویدیوها. هائیتی؛ یک روز پس از عبور طوفان سهمگین متیو

با آرام شدن وضعیت جوی در کشور هائیتی، تلاش مردم برای بازسازی سرپناه و آنچه از خانه هایشان باقی مانده آغاز شد. پیدا کردن آب آشامیدنی سالم از دغدغه های مهم مردم طوفان زده هائیتی است. دولت این کشور اعلام کرده که نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر نیاز به امدادرسانی و کمک دارند. سازمان های بین المللی جمع آوری کمک های مالی برای حادثه دیدگان طوفان متیو را آغاز کرده اند.

با آرام شدن وضعیت جوی در کشور هائیتی، تلاش مردم برای بازسازی سرپناه و آنچه از خانه هایشان باقی مانده آغاز شد. پیدا کردن آب آشامیدنی سالم از دغدغه های مهم مردم طوفان زده هائیتی است. دولت این کشور اعلام کرده که نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر نیاز به امدادرسانی و کمک دارند. سازمان های بین المللی جمع آوری کمک های مالی برای حادثه دیدگان طوفان متیو را آغاز کرده اند.

تازه‌ترین ویدیو