نجات یک نوزاد و یک کودک خردسال از زیر آوار

ویدیوها. نجات یک نوزاد و یک کودک خردسال از زیر آوار

دوربین های غیرحرفه ای لحظاتی را در حلب به تصویر کشیده اند که طی آن یک پسر بچه نوزاد و یک دختربچه خردسال از زیر آوار بمباران سالم بیرون آورده می شوند.

دوربین های غیرحرفه ای لحظاتی را در حلب به تصویر کشیده اند که طی آن یک پسر بچه نوزاد و یک دختربچه خردسال از زیر آوار بمباران سالم بیرون آورده می شوند.

شهر حلب طی روزهای اخیر بارها صحنه بمباران های هوایی بوده است.

تازه‌ترین ویدیو