تولد یک گوریل در باغ وحش فرانکفورت

ویدیوها. تولد یک گوریل در باغ وحش فرانکفورت

باغ وحش فرانکفورت روز چهارشنبه اعلام کرد که یک گوریل یازده ساله به نام شیرا صاحب فرزند شده است. برای این گوریل نو رسیده هنوز نامی تعیین نشده ولی وضعیت جسمی اش مطلوب گزارش می شود. همچنین جنسیت آن نیز اعلام نشده است.

باغ وحش فرانکفورت روز چهارشنبه اعلام کرد که یک گوریل یازده ساله به نام شیرا صاحب فرزند شده است. برای این گوریل نو رسیده هنوز نامی تعیین نشده ولی وضعیت جسمی اش مطلوب گزارش می شود. همچنین جنسیت آن نیز اعلام نشده است.

تازه‌ترین ویدیو