مسابقه الاغ سواری در ایتالیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مسابقه الاغ سواری در ایتالیا

صدها گردشگر در کوکارو وتر، شهری در جنوب ایتالیا گرد آمدند تا از نزدیک شاهد مسابقه سنتی الاغ سواری باشند. مهار بعضی از این الاغ های چموش برای سوارانشان کمی سخت بود. این مسابقه با موسیقی سنتی و آواز همراه بود.

صدها گردشگر در کوکارو وتر، شهری در جنوب ایتالیا گرد آمدند تا از نزدیک شاهد مسابقه سنتی الاغ سواری باشند. مهار بعضی از این الاغ های چموش برای سوارانشان کمی سخت بود. این مسابقه با موسیقی سنتی و آواز همراه بود.

http://www.euronews.com/2016/08/15/italy-donkey-jockeys-make-ass-of-themselves

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست