بارش شهاب سنگ در شامگاه پنجشنبه و اولین ساعات جمعه

ویدیوها. بارش شهاب سنگ در شامگاه پنجشنبه و اولین ساعات جمعه

مانند همیشه در میانه ماه اوت و اواخر مرداد ماه باران شهاب سنگ در آسمان توجه بسیاری از علاقه مندان به فضا و کهکشان راه شیری را به خود جلب کرد. این پدیده بارش شهابی یا شهاب باران نیز نامیده می شود که امسال از هفدهم ماه ژوییه آغاز شده است و تا پایان ماه اوت ادامه خواهد یافت. اوج آن اما در دو روز اخیر بوده است.

مانند همیشه در میانه ماه اوت و اواخر مرداد ماه باران شهاب سنگ در آسمان توجه بسیاری از علاقه مندان به فضا و کهکشان راه شیری را به خود جلب کرد. این پدیده بارش شهابی یا شهاب باران نیز نامیده می شود که امسال از هفدهم ماه ژوییه آغاز شده است و تا پایان ماه اوت ادامه خواهد یافت. اوج آن اما در دو روز اخیر بوده است.

تازه‌ترین ویدیو