رکورد پرش آزاد از ارتفاع ۷ هزار متری

ویدیوها. رکورد پرش آزاد از ارتفاع ۷ هزار متری

لوک ایکینز، ماجراجوی آمریکایی با پرش آزاد و بدون چتر از ارتفاع ۲۵ هزار پایی (۷ هزار و ۶۰۰ متری) تاریخ ساز شد. ایکینز ۴۲ ساله چترباز حرفه ایست و سابقه ۱۸ هزار پرش را در پرونده ورزشی خود دارد.

لوک ایکینز، ماجراجوی آمریکایی با پرش آزاد و بدون چتر از ارتفاع ۲۵ هزار پایی (۷ هزار و ۶۰۰ متری) تاریخ ساز شد. ایکینز ۴۲ ساله چترباز حرفه ایست و سابقه ۱۸ هزار پرش را در پرونده ورزشی خود دارد.

تازه‌ترین ویدیو