جشنواره کود گاوی در روسیه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

جشنواره کود گاوی در روسیه

روستای کریلوو، در منطقه اورال روسیه به سنت هر ساله مسابقات پرتاب کود گاوی را برگزار کرد. به گفته سازمان دهندگان، امسال صد نفر در رقابتها این جشنواره شرکت کرده اند و شمار شرکت کنندگان در این رقابتها هر سال بیشتر می شود.

روستای کریلوو، در منطقه اورال روسیه به سنت هر ساله مسابقات پرتاب کود گاوی را برگزار کرد. به گفته سازمان دهندگان، امسال صد نفر در رقابتها این جشنواره شرکت کرده اند و شمار شرکت کنندگان در این رقابتها هر سال بیشتر می شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست