مسابقه جهانی سالانه حمل همسر در فنلاند

ویدیوها. مسابقه جهانی سالانه حمل همسر در فنلاند

زوج روس برنده مسابقه جهانی سالانه حمل همسر شدند. جایزه این مسابقه که با حضور زوجهایی از سراسر دنیا برگزار می شود، به میزان وزن همسر حمل شده آبجو است.

زوج روس برنده مسابقه جهانی سالانه حمل همسر شدند. جایزه این مسابقه که با حضور زوجهایی از سراسر دنیا برگزار می شود، به میزان وزن همسر حمل شده آبجو است.

تازه‌ترین ویدیو