مداخله پلیس ضدشورش در تظاهرات پاریس

ویدیوها. مداخله پلیس ضدشورش در تظاهرات پاریس

روز سه شنبه نیروهای پلیس ضدشورش فرانسه تلاش کردند که تظاهرکنندگان را در پاریس متفرق کنند. در جریان این تظاهرات درگیریهایی بین معترضان و نیروهای پلیس رخ داد. دلیل اصلی برگزاری این تجمع و اعتراضهای سراسری دیگر در فرانسه تغییرات گسترده ای است که دولت در قوانین کار اعمال کرده است.

روز سه شنبه نیروهای پلیس ضدشورش فرانسه تلاش کردند که تظاهرکنندگان را در پاریس متفرق کنند. در جریان این تظاهرات درگیریهایی بین معترضان و نیروهای پلیس رخ داد. دلیل اصلی برگزاری این تجمع و اعتراضهای سراسری دیگر در فرانسه تغییرات گسترده ای است که دولت در قوانین کار اعمال کرده است.

تاکنون تلاشهای دولت برای متقاعد کردن اتحادیه های کارگری به دست کشیدن از اعتراضها و اعتصابها بدون نتیجه مانده است.

اعتصابها و اعتراضهای سراسری در فرانسه باعث شده است که در جریان برگزاری بازیهای جام ملتهای اروپا، بسیاری از بخشهای خدمات عمومی از جمله حمل و نقل با اختلال مواجه شود.

تغییرات قانون کار شامل طیف گسترده ای از اصلاحات، از جمله تغییرات در ۳۵ ساعت کار هفتگی آسانتر شدن شرایط برای اخراج کارمندان از سوی کارفرمایان را شامل می شود.

تازه‌ترین ویدیو