افسر پلیس برای نجات سگ تن به آب می زند

افسر پلیس برای نجات سگ تن به آب می زند

نیروهای پلیس پرو در شمال شهر تروخیو سگی را که در کانال آب افتاده بود نجات می دهند. یکی از افسران پلیس به داخل کانال می رود و تلاش می کند سگ را از آب بگیرد. پس از چندین تلاش ناموفق، در نهایت او می تواند سگ را به بیرون از کانال هدایت کند.

نیروهای پلیس پرو در شمال شهر تروخیو سگی را که در کانال آب افتاده بود نجات می دهند. یکی از افسران پلیس به داخل کانال می رود و تلاش می کند سگ را از آب بگیرد. پس از چندین تلاش ناموفق، در نهایت او می تواند سگ را به بیرون از کانال هدایت کند.

تازه‌ترین ویدیو