پانداها با ستاره سینما

پانداها با ستاره سینما

میشل یئو، ستاره سینمای هالیوود بعنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد در شهر چنگدو چین از یک مرکز نگهداری پاندا بازدید کرد و لحظاتی را با دو توله پاندای دوقلو گذراند. خانم یئو سفیر از ماه مارس سفیر حسن نیت برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) متحد است.

میشل یئو، ستاره سینمای هالیوود بعنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد در شهر چنگدو چین از یک مرکز نگهداری پاندا بازدید کرد و لحظاتی را با دو توله پاندای دوقلو گذراند. خانم یئو سفیر از ماه مارس سفیر حسن نیت برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) متحد است.

تازه‌ترین ویدیو