مسابقه پرنده های دیجیتال

مسابقه پرنده های دیجیتال

پرنده های دیجیتال بخشی از زندگی و تفریحات سرگرم کننده ما شده است. مسابقه این هواپیماهای کوچک در ساسکس بریتانیا برگزار شد.

پرنده های دیجیتال بخشی از زندگی و تفریحات سرگرم کننده ما شده است. مسابقه این هواپیماهای کوچک در ساسکس بریتانیا برگزار شد.

{{{you can watch the video here: http://hu.euronews.com/nocomment/2016/05/10/dronok-harca/}}}

تازه‌ترین ویدیو