مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد فاجعه چرنوبیل

ویدیوها. مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد فاجعه چرنوبیل

ناقوس کلیسای سنت مایکل در شهر کی یف اوکراین در سی امین سالگرد حادثه چرنوبیل ۳۰ بار به یاد قربانیان این فاجعه به صدا در آمد.

ناقوس کلیسای سنت مایکل در شهر کی یف اوکراین در سی امین سالگرد حادثه چرنوبیل ۳۰ بار به یاد قربانیان این فاجعه به صدا در آمد.

تازه‌ترین ویدیو