سیل در روسیه

ویدیوها. سیل در روسیه

در روزهای اخیر روسیه با سیل در مرکز و مناطق شمالی این کشور رو به رو شده است. شرایط جوی نامساعد سبب شده تا توده های یخ در بسیاری از رودخانه ها آب شوند. وزارت شرایط اضطراری روسیه گروه هایی از امدادگران را برای جلوگیری از مشکلات ناشی از سیل به کار گرفته است.

در روزهای اخیر روسیه با سیل در مرکز و مناطق شمالی این کشور رو به رو شده است. شرایط جوی نامساعد سبب شده تا توده های یخ در بسیاری از رودخانه ها آب شوند. وزارت شرایط اضطراری روسیه گروه هایی از امدادگران را برای جلوگیری از مشکلات ناشی از سیل به کار گرفته است.

تازه‌ترین ویدیو